STRATEGIJA ZA MLADE 2017-2021

Strategija za mlade ne može odgovoriti na sve izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi u Crnoj Gori, ali je postavila ključne prioritete i sistem podrške mladim ljudima za proces tranzicije ka odraslom dobu. Ova Strategija je upravo to – pokušaj koordiniranog, participativnim procesom konsultacija podržanog planiranja ključnih ciljnih ishoda kad su u pitanju mladi u Crnoj Gori, te definisanja i jačanja adekvatnog institucionalnog okvira koji će biti sposoban da te ključne ciljne ishode i ostvari.

Strategijom je definisano šest ključnih prioriteta – ključnih ishoda – kada su mladi ljudi u Crnoj Gori u pitanju, i to:

  • Mladi ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljenja.

  • Mladima je obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju.

  • Mladi aktivno, motivisano i proaktivno učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoja zajednice i kreiranja i sprovođenja politika.

  • Mladi su dobrog zdravlja, bezbjedni, imaju obezbijeđen pristup adekvatnom sistemu podrške za prelazak u odraslo doba i samorealizaciju.

  • Mladi imaju pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima kao kreatori i konzumenti.

  • Uspostavljen je efikasan normativni i institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike.

Nama, kao omladinskoj organizaciji, ova strategija je veoma važna, zato što upravo mi kroz naš aktivizam doprinosimo realizaciji ciljeva iz Strategije za mlade u Crnoj Gori 2017-2021.

Omladinski klub Berane

Važan korak za mlade

Strategije za mlade u Crnoj Gori 2017-2021.  daje nam smjernice šta treba da nam budu ciljevi.

Osim toga i mi sami smo učestovali u kreiranju iste. Naša članica i osnivačica Omladinskog kluba Berane, Ana Šćekić, bila je jedna od učesnika koji su radili u izradi nacrta strategije. Tom prilikom dobili smo veću motivaciju i kada su mogućnosti za mlade u pitanju jer je veoma važno da mladi imaju podršku države i institucionalnih organa, kao i da pokažu dobru volju da su spremni da čuju šta imaju mladi da kažu.