andrijana-maslar-omladinski-klub-berane

Promocija dobrih praksi i osnaživanje postojećih programa važan je segment rada sa mladima, jer pruža motivaciju i razvija inicijativu među mladima za djelovanje i uspostavljanje novijih, snažnijih i drugačijih programa za mlade. Ispitivanjem potreba mladih na sjeveru Crne Gore, kao primjer dobre prakse u radu sa mladima u Beranama, prepoznat je rad Omladinskog kluba.

Tim povodom NVO Cazas je u saradnji sa NVO Omladinski klub Berane izradio video materijal. Naša višegodišnja članica Andrijana Maslar je bliže govorila o  našim aktivnostima i radu sa mladima, kao i problemima sa kojima se mladi susreću.

“Svi mi imamo jedan zajednički cilj i prema njemu se upravljamo. Sa ponosom mogu reći da se sve više mladih uključuje.”
Video materijal je izrađen kroz projekat “Aktivni mladi za aktivne lokalne zajednice” koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih.
Zahvaljujemo se NVO Cazas na saradnji.
Video možete pogledati ovdje.