Naša misija je da pokrećemo i stvaramo promjene u društvu!

Kroz svoj rad nastojimo da poboljšamo aktivizam mladih, probudimo u njima solidarnost, kao i da naučimo mlade kako da budu lideri i da se uključe u rješavanje bitnih socijalnih pitanja koja se njih tiču. Poseban akcenat u našem djelovanju posvećujemo osnaživanju mladih žena.

  • AKTIVIZAM

  • VOLONTERIZAM

  • LIDERSTVO

Naša misija je da pokrećemo i stvaramo promjene u društvu, kako bismo zajedno sa mladima iz naše zajednice stvorili sredinu u kojoj svi želimo da živimo. Svjesni problema sa kojima se suočavaju i mladi u drugim opštinama trudimo se da naši projekti i aktivnosti budu ne samo lokalnog, nego regionalnog, pa i nacionalnog karaktera.

Samo kroz zajedničko djelovanje, sredinu u kojoj živimo možemo učiniti boljom!

AKTIVIZAM

Omladinski aktivizam omogućava nam aktivno učešće u rješavanju relevantnih pitanja i donošenju odluka u lokalnim zajednicama, kao i na državnom nivou. Cilj je podizanje svijesti i rješavanje problema. Kroz aktivizam stimulišemo promjene i utičemo na poboljšanje uslova života.

VOLONTERIZAM

Kroz pravilno i usmjereno volontiranje u lokalnoj zajednici, možemo dovesti do širenja pozitivnih ideja i akcija sa lokalnog na veći nivo.

LIDERSTVO

Liderstvo predstavlja spremnost pojedinca da preuzme odgovornost, oformi tim i krene u ostvarivanje cilja. Liderske vještine su neophodne kako bi bili istrajni u svojim odlukama!

Nadamo se da ćemo vas motivisati da kroz zajedničko delovanje učinimo sredinu u kojoj živimo boljom.