Project Description

MEet THE LEADER

„MEet the Leader“ prvi je projekat koji je naša organizacija organizovala.

U saradnji sa Opštinom Berane, NVO Omladinski klub realizovao je projekat koji je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore.

Cilj projekta bilo je okupljanje mladih sa sjevera Crne Gore koji su u tokom četiri dana imali priliku da slušaju predavanja u oblasti aktivizma, volonterizma i liderstva, ali i da učestvuju u radionicama i time unaprijede svoja znanja i vještine, a zatim stečenim iskustvima doprinesu aktivizmu mladih u svojim opštinama.

Projekat je trajao 6 mjeseci i to od decembra 2016. do maja 2017. Prva dva mjeseca bila su zadužena za pripremu projekta. U ovu fazu bili su uključeni svi članovi i aktivisti Omladinskog kluba. U ovoj fazi detaljno je razrađena ideja, podijeljeni su zaduženja i obaveze, napravljen je dogovor sa predavačima i razrađene su teme koje će biti obrađene za vrijeme radionica.

Druga faza je ujedno i glavni dio projekta, odnosno prijavljivanje učesnika i realizacija ideje. Učesnici su se prijavljivali online, popunjavajući prijavnu formu koja se sastojala od ciljano odabranih pitanja na osnovu kojih su birani učesnici projekta. Prioritet su imali mladi koji nikada ranije nisu bili na sličnim projektima jer smo željeli da upravo njih pokrenemo. Dakle, pravo na prijave imali su mladi od 16 do 21 godine iz Berana, Bijelog Polja, Mojkovca, Pljevalja, Plava i Rožaja. Prednost su imali mladi koji nemaju iskustva u radionicama ovakvog tipa, koji nisu do tad bili aktivni, ali su željeli da se uključe. Broj učesnika bio je ograničen na 30.

Sama edukacija projekta „MEet the Leader“ trajala je od 3. do 6. marta. Kroz radionice koje su vodile Ajša Hadžibegović i Jelena Šofranac, mladi su mogli da saznaju više o aktivizmu i liderstvu, kao i da uvide koliko oni mogu biti značajni donosioci odluka i koliko je bitan timski rad. Kroz primjere dobre prakse tokom kojih su osnivači Omladinskog kluba iznosili svoja iskustva, mladi su na konkretnim primjerima mogli da uvide da je glas mladih itekako značajan i vrijedan. Tokom četriri dana trajanja projekta mladi su identifikovali zajedničke probleme i došli do ideja na koji način te probleme riješiti i podstaći aktivizam u svojim opštinama.

Poslednja faza projekta obuhvatala je followUP učesnika, njihovog rada i napretka. Ovo je faza pružanja podrške za osnaživanje omladinske politike na sjeveru Crne Gore. Koliko je projekat bio uspješan pokazuje i podatak da se 22 od 30 učesnika nakon „MEet the Leader“ zainteresovalo za aktivizam u svojim opštinama, a osnovan je i omladinski klub u Plavu.

0
Broj učesnika
0
mladih napravilo promjenu nakon radionice
POČETNA

Fotografije sa projekta